Cebyc AS

Markedsleder og systemleverandør innen energi- avfall og miljøledelse.

Cebyc AS ble stiftet i 2002 med det formål å drive utvikling av web basert energi og driftsrelaterte produkter og systemer over internett. Cebyc AS er et heleid selskap av Socius Management AS som også står bak Cebyc GmbH i Tyskland.

Cebyc er ledende i sitt markedet og leverer i dag hele verdikjeden fra selve måleren/giveren til rapporter eller fakturaer for avregning. En leverandør av hele verdikjeden sikrer kvalitet på data og kontinuitet slik at rapporter blir korrekte. Dette er meget viktig for å opprettholde fokus og motivasjon i organisasjonen.

Energinet.no er spesielt tilrettelagt for Energi-, Avfall- og miljøledelse. Systemene er oversatt til mange språk og brukes i hele EU-området. Cebyc har hovedkontor på Rosten i Trondheim, og de ansatte har lang erfaring innen systemutvikling.

Cebyc var først ute i Europa med sertifisering av Energinet etter den nye Europeiske standarden NS16001. Dette betyr at Energinet innfrir hovedkravene i standarden. Våre kunder får tilgang til en NS16001 sjekkliste utarbeidet av Det Norske Veritas, hvor det blir forklart punktvis hva Energinet innfrir, delvis innfrir eller ikke  innfrir etter standarden. Under hvert punkt i sjekklisten beskrives hva kunden må gjøre for å innfri kravene i standarden. 

De ansvarlige for sertifiseringsprosessen i DNV (Det Norske Veritas) i Tyskland har da også uttalt følgende om hva sertifiseringen gir konkret uttrykk for:

”Therefore ENERGINET is the right solution to set up an professional energy management and fulfill the main requirements of EN 16001”

ISO 50001

TÜV Rheinland Cert GmbH

Vi har nylig slått oss sammen med Iwmac og Egain for å bli ledende innen Proptech i Europa. Det nye selskapets visjon er å levere et betydelig bidrag til klimaforandringene gjennom å tilby den smarteste og mest kostnadseffektive Proptech-plattformen på markedet. Gjennom innovativ teknologi som overvåker, styrer og optimaliserer energiforbruk, kommer Europas bygningsmasse nå til å bli en del av løsningen for fremtiden.

Vi vet at bygg står for ca. 40% av Europas energiforbruk, og at 36% av utslippene kommer fra dem. Vi vet også at 75% av Europas bygninger er energi-ineffektive, og at 95% av de fortsatt vil være i bruk i 2050. I tillegg vil 20% av all mat i Europa gå tapt under produksjon og distribusjon.

Dette representerer en stor mulighet for oss som en samlet styrke. Ved å samle ekspertise og tekniske plattformer, går vi inn i markedet med et unikt utgangspunkt for å optimalisere energi- og ressursforbruk. Disse utfordringene skal vi gjøre til muligheter!

Sammen har vi nå samlet 31 000 nærings- og offentlige bygg og 3000 dagligvarebutikker i Nord Europa som kunder.

Omsetningen vår totalt var over 180 millioner kroner i 2020 og antall ansatte har passert 130.

Vi gleder oss til reisen videre!

IWMAC er et skybasert SCADA-programvareselskap med hovedkontor i Trondheim.

Siden starten i 2001 har IWMAC hjulpet kunder med å redusere energiforbruk og produkttap. IWMAC leverer i dag komplette og integrerte løsninger for overvåkning, kontroll og styring av kjøling, varme og energi til over 4000 bygninger, inkludert spesialiserte løsninger for dagligvarebutikker og industrikjøling.

IWMAC driver også et 24/7/365 bemannet alarmsenter.

Egain er et teknologi- og programvareselskap innen digital kontroll og energioptimalisering av større boligbygg og offentlige bygninger. Selskapet utvikler IoT løsninger, mobilapplikasjoner, og programvare basert på kunstig intelligens med formål å visulisere og optimere energiforbruk, bedre miljøfotavtrykket til bygg, sikre komfort og øke verdien av bygg.

Egain ble grunnlagt i 2003 med hovedkontor i Kungsbacka, Sverige. Med kontorer i seks europeiske land betjener Egain i dag mer enn 5000 bygninger og 300 000 leiligheter i 11 land.

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.