Cebyc AS

Markedsleder og systemleverandør innen energi- avfall og miljøledelse.

Cebyc AS ble stiftet i 2002 med det formål å drive utvikling av web basert energi og driftsrelaterte produkter og systemer over internett. Cebyc AS er et heleid selskap av Socius Management AS som også står bak Cebyc GmbH i Tyskland.

Cebyc er ledende i sitt markedet og leverer i dag hele verdikjeden fra selve måleren/giveren til rapporter eller fakturaer for avregning. En leverandør av hele verdikjeden sikrer kvalitet på data og kontinuitet slik at rapporter blir korrekte. Dette er meget viktig for å opprettholde fokus og motivasjon i organisasjonen.

Energinet.no er spesielt tilrettelagt for Energi-, Avfall- og miljøledelse. Systemene er oversatt til mange språk og brukes i hele EU-området. Cebyc har hovedkontor på Rosten i Trondheim, og de ansatte har lang erfaring innen systemutvikling.

Cebyc var først ute i Europa med sertifisering av Energinet etter den nye Europeiske standarden NS16001. Dette betyr at Energinet innfrir hovedkravene i standarden. Våre kunder får tilgang til en NS16001 sjekkliste utarbeidet av Det Norske Veritas, hvor det blir forklart punktvis hva Energinet innfrir, delvis innfrir eller ikke  innfrir etter standarden. Under hvert punkt i sjekklisten beskrives hva kunden må gjøre for å innfri kravene i standarden. 

De ansvarlige for sertifiseringsprosessen i DNV (Det Norske Veritas) i Tyskland har da også uttalt følgende om hva sertifiseringen gir konkret uttrykk for:

”Therefore ENERGINET is the right solution to set up an professional energy management and fulfill the main requirements of EN 16001”

ISO 50001

TÜV Rheinland Cert GmbH

Energinet is developed and maintained by Cebyc AS - Norway - and distributed throughout the world by Partners. Energinet in compliance with ISO 50001.

TUVdotCOM ID Number: 9105069423. Certificate Number: 01 150 120214. Copyright © 2002 - 2020 Cebyc AS all rights reserved.